Рейтинг@Mail.ru
Сервис обратного звонка RedConnect

Наверх

«Marupe Urban Village» / Начата резервация квартир / Ir uzsākta dzīvokļu rezervācija
Все новости На главную
2021-11-24 13:00:00
«Marupe Urban Village» / Начата резервация квартир / Ir uzsākta dzīvokļu rezervācija

 

Открыта возможность резервации квартир в строящемся жилом комплексе «Marupe Urban Village».

Ir atvērta dzīvokļu rezervācijas iespēja jaunajā dzīvojamajā kompleksā "Mārupes Urban Village".

The possibility of reserving apartments in the newly built residential complex “Marupe Urban Village” has been opened.

 

Marupe Urban Village

 

«Marupe Urban Village» - это жилой комплекс клубного типа, развивающий концепцию «городской деревни», что позволяет отдыхать на природе от городской суеты, не тратя лишнее время на перемещения.

 

На огороженной территории «Marupe Urban Village» будут располагаться четыре трёхэтажных строения на 84 квартиры.

 

Уникальное авторское благоустройство внутренней территории «Marupe Urban Village» подразумевает зональное деление внутренней территории для занятий спортом и прогулок с детьми, благоустроенного места праздничных встреч на центральной мини-площади, игровую площадку, обустроенную зону для барбекю и даже мини-огороды. Благодаря разработанной концепции «двор без машин» также будет повышен экологический и акустический комфорт для проживающих в жилом комплексе.

 

В каждом из подъездов жилого дома предусмотрены специальные места для хранения колясок ивелосипедов.

 

Квартиры, расположенные на первых этажах, будут обладать индивидуальными террасами, квартиры этажами выше – просторными балконами.

 

Все квартиры предлагаются с законченной внутренней отделкой, включенной в стоимость квартиры.

 

В жилом комплексе Marupe Urban Village на выбор покупателя предлагаются квартиры различной планировки и количеством спален, площадью от 51 кв.м. до 98 кв.м.

 

За дополнительную стоимость имеется возможность приобрети место на наземной парковке для авто.

 

Больше информации о проекте и доступных вариантах в предложении по индивидуальному запросу. Звоните: (+371) 28 335 992

 

 

Marupe Urban Village

 

Atvērta dzīvokļu rezervācijas iespēja jaunajā dzīvojamajā kompleksā "Mārupes Urban Village".

 

«Mārupes Urban Village» ir kluba tipa dzīvojamais komplekss, kurš attīsta "pilsētas ciemata" koncepciju, kas ļauj atpūsties pie dabas no pilsētas burzmas, netērējot lieku laiku pārvietošanās.

 

«Marupe Urban Village» iežogotajā teritorijā tiks izvietotas četras trīsstāvu ēkas ar 84 dzīvokļiem.

 

«Marupe Urban Village» iekšteritorijas unikālais autora apzaļumojums paredz iekšteritorijas zonālu sadalījumu sportam un pastaigām ar bērniem, labiekārtotu vietu svinīgām sanāksmēm centrālajā mini laukumā, rotaļu laukumu, aprīkotu grila zonu un pat mini dārzeņu dārzi. Pateicoties izstrādātajai koncepcijai "pagalms bez automašīnām", tiks paaugstināts arī ekoloģiskais un akustiskais komforts dzīvojamā kompleksa iedzīvotājiem.

 

Katrā no dzīvojamās ēkas kāpņu telpām ir paredzēta īpaša vieta ratiņu un velosipēdu novietošanai.

 

Dzīvokļiem, kas atrodas pirmajos stāvos, būs atsevišķas terases, dzīvokļiem augšējos stāvos -plaši balkoni.

 

Visi dzīvokļi tiek piedāvāti ar pabeigtu iekšējo apdari, kas iekļauta dzīvokļa cenā.

 

Dzīvojamā kompleksā «Mārupe Urban Village» pircēja izvēlei tiek piedāvāti dažāda plānojuma un guļamistabu skaita dzīvokļi, sākot no 51 kv.m. līdz 98 kv.m.

 

Par papildus samaksu iespējams iegādāties virszemes stāvvietu automašīnai.

 

Plašāka informācija par projektu un pieejamajām iespējām piedāvājumā pēc individuāla pieprasījuma. Lūdzu zvaniet: (+371) 28 335 992

 

 

Marupe Urban Village

 

The possibility of reserving apartments in the newly built residential complex “Marupe Urban Village” has been opened.

 

«Marupe Urban Village» is a club-type residential complex that develops the concept of an "urban village", which allows you to relax in nature from the bustle of the city, without wasting extra time on movement.

 

The fenced area of «Marupe Urban Village» will house four three-storey buildings with 84 apartments.

 

The unique author's landscaping of the inner territory of the «Marupe Urban Village» implies a zonal division of the inner territory for sports and walks with children, a landscaped place for festive meetings in the central mini-square, a playground, an equipped barbecue area and even mini-vegetable gardens. Thanks to the developed concept of "courtyard without cars", the ecological and acoustic comfort for residents of the residential complex will also be increased.

 

Each of the staircases of the residential building provides special storage space for strollers and bicycles.

 

Apartments located on the first floors will have individual terraces, apartments on the floors above will have spacious balconies.

 

All apartments are offered with finished interior finishing included in the price of the apartment.

 

In the residential complex «Marupe Urban Village», at the buyer's choice, apartments of various layouts and number of bedrooms are offered, ranging from 51 sq.m. up to 98 sq.m.

 

For an additional cost, it is possible to purchase a ground parking space for a car.

 

More information about the project and available options in the offer on individual request.

Please call: (+371) 28 335 992